General Manager and Board of Members Chairman, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

EVENTS